ust-img

SHGM’den Bağımsız Denetim yetkisi alan ilk firma

Sivil Havacılık, Bağımsız Denetim için ilk onayı verdi…

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü(SHGM), sivil havacılık sektöründeki denetimlerin bağımsız kuruluşlarca yapılmasına ilişkin yönetmelik kapsamında ilk yetkisini verdi.

Geçtiğimiz yıl Nisan ayında yürürlüğe giren Sivil Havacılık İşletmeleri Yetkili Denetim Kuruluşları Yönetmeliği çerçevesinde gereklilikleri yerine getiren Gürsan Teknik Hizmetler A.Ş, Yetkili Bağımsız Denetleme Kuruluşu Onay Sertifikası almaya hak kazandı.

Sivil havacılık sektörünün ilk defa bağımsız bir denetleme kuruluşu tarafından denetlenmesine imkan veren yetki kapsamında Gürsan Teknik Hizmetler A.Ş, SHY 145 Bakım Denetlemesi, Sürekli Uçuşa Elverişlilik Yönetim Kuruluşu Denetlemesi ve F Bakım Kuruluşu Denetlemesi konularında SHGM adına sektörü denetleme yetkisine sahip olacak.

Bir yıllık bir zaman dilimi için yetkilendirilen şirket, hazırlanan plan dahilinde 2014 yılında işetmelere ilgili alanda denetleme konusunda hizmet sunacak. Ülkemizde faaliyet gösteren işletmeler yetkilendirilen bu kuruluşla sözleşme yapabilecek ve şirketin bu alanlarda denetlenmesini talep edebilecek. Denetim Kuruluşunun denetim raporlarını SHGM'ye göndermesinin ve yapılacak ikinci incelemenin ardından Rapora nihai onay verilecek.

Havacılık sektöründeki hızlı büyüme dikkate alınarak uçuş emniyeti ve havacılık güvenliğinin en üst düzeyde uygulanmasına katkı sağlamak amacıyla 5 Nisan 2012 tarihinde yürürlüğe giren Yönetmelik ile, diğer sektörlerde olduğu gibi sivil havacılık sektöründe de Bağımsız Denetleme sistemine geçilmesinin zemini oluşturulmuştu.

SHGM' nin denetleme yetkilerinin bir kısmı belirli şartlara ve kriterlere bağlı olmak kaydıyla bağımsız denetim kuruluşlarına devredilmekle birlikte, üst otorite olarak yetki vermiş olduğu bu kuruluşların denetlenmesinden yine kendisi sorumlu olacak. Yetkili bağımsız denetim kuruluşlarında görev alacak personelin teknik denetçilik yetkisi de yine SHGM tarafından verilecek.


SHGM Yetkili Bağımsız Denetim Kuruluşu Onay Sertifikası

SHGM Yetkili Bağımsız Denetim Kuruluşu Onay Sertifikası

SHGM Onaylı İnceleme ve Denetim Hizmetleri Sertifikası

SHGM Onaylı İnceleme ve Denetim Hizmetleri Sertifikası

SHGM Onay Sertifikası

SHGM Onay Sertifikası