ust-img

ÇEVRE POLİTİKASI

İlgili çevre mevzuatı gereklerini karşılamak.

Çevre yönetimi sistemini sürekli geliştirmek için çalışmak.

Atıkları minimuma indirmek¸ kirliliği kaynağında önlemek ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak.

Çevreyi korumak ve bu prensibi tüm çevremize¸ ülkeye ve dünyaya yaymak.

Çevre ile ilgili acil durumlar için riskleri belirlemek ve bunları azaltmak.

Çalışanlara ve tedarikçilere¸ çevreyle ilgili bilinçlendirme eğitimleri vererek onları geliştirmektir.


BAŞLICA AMAÇ VE HEDEFLER

Hava ve su kirliliğini¸ sızıntı ve dökülmeleri ve gürültüyü mümkün olduğu kadar azaltmak ve önlemek.

Atıkları azaltmak¸ geri dönüşümlü olmalarını sağlamak ve tekrar kullanmak.

Enerji ve su gibi doğal kaynakları koruma yöntemlerini geliştirmek.

Enerji ve malzemenin verimli kullanılmasını sağlamak.

Taşeronlarımızın faaliyetlerinden kaynaklanan çevre etkenlerini de kontrol altında tutmak.

 

Sadi Yalçın

YÖNETİM KURULU BAŞKANI